SISÄLLÖT & TAVOITTEET
Kuvataideohjauksen vuodesta toiseen etenevät alueet ovat piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, taidegrafiikka sekä taidehistoria. Valmentava kuvataide sekä kuvataiteen perusteet pitävät sisällään kaikki alueet. Syventävä kuvataide keskittyy yhteen tai kahteen alueeseen kerrallaan. Aikuisryhmissä oppilas voi itse päättää, mihin alueeseen hän keskittyy vai haluaako hän jatkaa kaikkien alueiden parissa.

Tämänhetkiset harrastusryhmät löydät tästä. Ryhmät nyt

Jokaisella kokonaisuudella on erilaiset sisällöt ja tavoitteet, jotka on eritelty tässä alla:

Valmentava kuvataide
Valmentava kuvataide keskittyy leikinomaisesti kuvantekotapoihin, materiaalikokeiluihin sekä taidetyöskentelyn perusteisiin. Lasta kannustetaan ilmaisemaan itseään kuvallisesti ja toimimaan osana ryhmää. Tavoitteena on ohjata lasta keskittyneeseen työskentelyyn sekä ohjata lasta kunnioittamaan omaa ja muiden työskentelyä.

Sisällöt, valmentava kuvataide
 • Perustietoa kuvataiteesta
 • Mielikuvien muuntaminen kuviksi
 • Perusmuodot
 • Tila
 • Liike & rytmi
 • Värikäytön alkeet
 • Piirustus: lyijy- & värikynä, liitu
 • Maalaus: vesiväri, peiteväri, sormiväri
 • Keramiikka: makkara- ja levytekniikan alkeet
 • Kuvanveisto: savi- & kipsityöskentelyn alkeet
 • Grafiikka: peili- & leimasinpainanta, monotypia, laattapainanta
 • Sekatekniikka: paperi kuvan tekemisen materiaalina
 • Taidehistoria: kansantaide, sattumataide, koristetaide
 • Työhön keskittymisen harjoittelu
 • Toisen huomioon ottaminen
 • Ryhmässä toimiminen
 • Välinehuolto


Kuvataiteen perusteet
Kuvataiteen perusteissa keskeistä on oppilaan visuaalisen yleissivistyksen, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa sekä kykyä ilmaista itseään kuvallisesti. Harrastuskerroilla harjoitellaan pitkäjänteistä työskentelyä sekä taideteosten toteuttamista kärsivällisesti alusta loppuun. Lisäksi oppilasta rohkaistaan työskentelemään sekä itsenäisesti ja arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.

Sisällöt, kuvataiteen perusteet 1-3
 • Sommittelun, värinkäytön ja perspektiivin perusteet
 • Perusmuodot, muotojen käytön perusteet
 • Tila
 • Liike & rytmi
 • Ihmisen mittasuhteet
 • Piirustus: lyijy- & värikynä, liitu, hiili
 • Maalaus: vesiväri, peiteväri, nestemäinen peiteväri, akryyli
 • Keramiikka: makkara- ja levytekniikka
 • Kuvanveisto: muovailutekniikka, kipsi
 • Grafiikka: peili- & leimasinpainanta, monotypia, eristys- ja tarttumatyö
 • Sekatekniikka: kollaasi, paperi kuvan tekemisen materiaalina
 • Muuta: lasimaalaus
 • Taidehistoria: kivi-, pronssi - ja rautakauden taide, muinainen Egypti, viikinkien taide gotiikka, barokki, rokokoo, romantiikka Kiinan & Japanin perinteinen taide, Afrikan alkuperäiskansojen taide, Intian perinteinen taide, Amerikan alkuperäiskansojen taide, ornamenttitaide
 • Työhön keskittymisen harjoittelu jatkuu
 • Taidevälineiden ja -materiaalien käytön perusteet
 • Taidenäyttely, galleria ja museo ympäristöinä

Sisällöt, kuvataiteen perusteet 4-6
 • Sommittelun, värinkäytön ja perspektiivin perusteet jatkuu
 • Tila, perspektiivi
 • Ihmisen mittasuhteet
 • Rakennustaide, arkkitehtuuri
 • Estetiikka
 • Piirustus: tussi, pastelli, lyijykynä
 • Maalaus: akvarelli, öljyväri, guassi
 • Keramiikka: dreijaus, ruukkutekniikka
 • Kuvanveisto: värilliset savet, valkosavi, eläin- ja ihmisveistokset, muottien käyttö, rakennetut veistokset
 • Grafiikka: kohopaino, serigrafia
 • Sekatekniikka: paperimassa, silkkimaalaus
 • Muuta: kankaanpainanta, tekstiilitaide
 • Taidehistoria: Suomen varhaistaide, Kreikan antiikki, Rooman antiikki, renessanssi, Suomen taide 1300-1700-luvuilla, Suomen kultakausi, Euroopan taide 1800-1900-luvuilla, eskimotaide, ornamenttitaide
 • Taidevälineiden ja -materiaalien käytön syventäminen
 • Tunnetuimmat taiteilijat
Syventävä kuvataide
Syventävä kuvataide keskittyy vuoden verran yhteen tekniikka-alueeseen. Ensimmäisenä vuonna keskitytään piirustukseen, toisena maalaukseen, kolmantena kolmiulotteisiin tekniikoihin ja neljäntenä grafiikkaan ja kokeilevaan taiteeseen. Syventävän kuvataiteen sisältöjen tavoitteena on, että oppilas syventää taitojaan ja tietojaan perehtyen aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisun välineenä. Tavoitteena on, että oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja hän oppii tekemään valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä.

Sisällöt, syventävä kuvataide 1: piirustus
 • piirustusvälineet & -tekniikat
 • perspektiivin & sommittelun kertaus
 • Suomen taide, abstrakti taide, Japanin ja Kiinan perinteinen taide

Sisällöt, syventävä kuvataide 2: maalaus
 • erityisvälineet ja -tekniikat
 • väri-, materiaali- ja sommitteluoppi syventävästi
 • antiikki, renessanssi, Euroopan taide 1500-1900-luvuilla
 • vapaavalintainen taideaihe, tekniikka tai taiteen tyylisuunta

Sisällöt, syventävä kuvataide 3: kolmiulotteinen muotoilu
 • keramiikan erikoistekniikat
 • kuvanveiston erityistekniikat
 • kolmiulotteisen muotoilun materiaalit
 • muotoilun historia
 • muinainen egypti, antiikki, viikinkitaide, eskimotaide, Amerikan alkuperäiskansojen taide
 • vapaavalintainen taideaihe, tekniikka tai taiteen tyylisuunta

Sisällöt, syventävä kuvataide 4: taidegrafiikka & kokeellinen taide
 • taidegrafiikan perinteiset erityistekniikat
 • batiikki, kankaan kuviointi
 • ikonimaalaus
 • nykytaide
 • työtehtävien itsenäinen suunnittelu ja suorittaminen
 • näyttelyt, ammattilaisten työskentely
 • portfolio
Aikuisryhmät
Turun Kuvataidekoulussa järjestetään harrastustoimintaa myös aikuisille. Aikuisryhmissä oppilas voi päättää itse, mihin tekniikkaan tai taidehistorian osa-alueeseen hän keskittyy. Aikuisryhmissä pääpaino on oman luovuuden ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen kuvataiteen ammattilaisen opastuksessa.


Seuraa meitä somessa:
Turun Kuvataidekoulu
Ratapihankatu 18, 20100 Turku
02-27 99 200 (10-14)