UUDELLE OPPILAALLE
Kuvataidekoulun henkilökunta valitsee uudelle oppilaalle ryhmän hänen ikänsä ja aikaisempien taideharrastustensa perusteella, viikonpäivä- ja ryhmätoiveet huomioiden.

Alla on lisätietoa eri ikäisinä harrastuksensa aloittaville oppilaille ja heidän vanhemmilleen:


ALLE KOULUIKÄISET

Alle kouluikäisille Kuvataidekoululla on valmentavan kuvataiteen ryhmiä. Valmentavan kuvataiteen ryhmissä lapset tutustuvat taiteen tekemiseen leikinomaisin keinoin ja lapsia valmennetaan klassisen kuvataiteen perusteisiin. Valmentava kuvataide pitää sisällään piirustuksen, maalauksen, keramiikan, kuvanveiston, taidegrafiikan ja taidehistorian sisältöjä.

Valmentava kuvataide 1
on suunnattu 4-5-vuotiaille lapsille. Harrastuskerran kesto on 60 min viikossa.

Valmentava kuvataide 2
on suunnattu 5-6-vuotiaille lapsille. Harrastuskerran kesto on 90 min viikossa.ALAKOULULAISET

Alakoululaisten kannattaa aloittaa opintonsa Kuvataiteen perusteet 1 -ryhmästä. Kuvataiteen perusteiden eri kokonaisuudet (1-6) pitävät sisällään piirustuksen, maalauksen, keramiikan, kuvanveiston, taidegrafiikan ja taidehistorian sisältöjä. Ohjaus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle sekä vuodesta toiseen - ja harrastuksesta saa parhaan hyödyn irti aloittamalla sen aivan perusteiden alusta.

Kuvataiteen perusteet -ryhmien kesto on 120 minuuttia viikossa.


YLÄKOULULAISET

Yläkoululaisille ei ole alkavia Kuvataiteen perusteet -ryhmiä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mikäli yläkoululainen haluaa aloittaa kuvataideharrastuksen, suosittelemme hänelle ryhmää
Syventävä kuvataide 1: Piirustus.
Syventävä kuvataide jakautuu neljään erilliseen kokonaisuuteen: piirustus, maalaus, kolmiulotteinen muotoilu ja taidegrafiikka/kokeileva taide.

Syventävä kuvataide -ryhmien kesto on 150 minuuttia viikossa.


NUORET JA AIKUISET

Yli 16-vuotiaille on tarjolla nuorten ja aikuisten ryhmiä. Nuorille ja aikuisille suunnatut ryhmät on tarkoitettu oman taiteellisen työskentelyn kehittämiseen ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Aikuisryhmien kesto on 180 minuuttia viikossa.


Seuraa meitä somessa:
Turun Kuvataidekoulu
Ratapihankatu 18, 20100 Turku
02-27 99 200 (10-14)